Praktisk bruk av KI-verktøy i forvaltningsrevisjon

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 27.9—27.9
Påmeldingsfrist 11.9
Pris Kr 2 300 (ikke-medl.: kr 2 800) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset.
Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 27.09.2024: kl. 09.00 - 11.30

Digitalt kurs med mulighet for interaksjon

Målsetting

Målet er å utforske og øve på praktisk bruk av ulike KI-verktøy i forvaltningsrevisjon.

Målgruppe

Forvaltningsrevisorer og andre som er interessert eller har behov for kunnskap om feltet. Kurset krever ikke spesielle forkunnskaper.

Innhold

I løpet av 2023 ble store språkmodeller, slik som OpenAIs ChatGPT, gjort tilgjengelige for et stort publikum. Både ChatGPT og Copilot er eksempler på verktøy som nå tilbyr brukergrensesnitt som er enkle å bruke. De krever ikke spesielle tekniske ferdigheter eller programmeringskompetanse. Det innebærer at du og jeg kan dra veksler på kraftfulle analyseverktøy for å få ny innsikt, raskere.

I dette kurset vil Martin A. Nome presentere tilnærminger og teknikker for praktisk bruk av ulike KI-verktøy i forvaltningsrevisjon. Deltakere vil få muligheten til å øve underveis, og kan bli oppmuntret til å ta med egne dokumenter eller andre data å øve på. Påmeldte deltakere vil få nærmere informasjon.

Martin vil ta utgangspunkt i arbeidsprosessene som kjennetegner forvaltningsrevisjon. Det kan være aktuelt å utforske praktisk bruk av KI-verktøy når man skal:

  • formulere problemstillinger
  • utlede revisjonskriterier
  • operasjonalisere begreper i kontrollpunkter og indikatorer
  • analysere data

I skrivende stund vil det være aktuelt å se nærmere på:

  • hvordan skrive gode prompt
  • hvordan skreddersy en chatbot til eget prosjekt
  • muligheter for analyse av kvalitative og kvantitative data

Utviklingen går fort på dette feltet. Vi tar forbehold om at ny teknologi og nye løsninger kan bli tilgjengelige i mellomtiden, som gjør at vi vil justere innholdet i kurset.

Kursholder

Martin Austvoll Nome har ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har mer enn åtte års erfaring fra kommunal forvaltningsrevisjon. Han har blant annet ledet prosjekter der teknikker innen tekstgraving (text mining) og prosessering av naturlig språk (natural language processing – NLP) er brukt i forvaltningsrevisjon. Han har tidligere holdt egne foredrag for MNKRF og NKRF om temaet, i tillegg til at han var en av foredragsholderne i NKRF-kurset «En GPT nær deg – Om kunstig intelligens i forvaltningsrevisjon» i januar 2024. Martin er i dag rådgiver i faggruppen for Organisasjonsutvikling og evaluering i Agenda Kaupang.

Etterutdanning

2,5 time iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere