Samling for kontrollutvalgssekretariater 2024

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 10.9—11.9
Påmeldingsfrist 7.8
Pris Kr 9 120 eks. mva. med overnatting (inkl. frokost og middag) (ikke-medl.: kr 9 620 eks. mva.) Kr 6 505 eks. mva. uten overnatting og middag (ikke-medl.: kr 7 005 eks. mva.) Kr 1 409 eks. mva. for overnatting (inkl. frokost) fra 9. til 10. september 2024
Sted Clarion Hotel Air, Sola
Varighet 10.9.: Kl. 10.00 - 15.00 11.9.: Kl. 09.00 - 16.00

NKRFs kontrollutvalgskomite inviterer til den 17. samlingen for de som arbeider i sekretariatene for kontrollutvalgene. Mange medarbeidere i kontrollutvalgssekretariatene har ingen eller kun noen få kolleger rundt seg til daglig. Dette er derfor en gyllen anledning til å få faglig påfyll og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Denne årlige samlingen har etablert seg som en sentral arena for kunnskapsdeling og faglig utvikling på sekretariatenes arbeidsområde.

Program

Det faglige programmet begynner å ta form. Vi kan foreløpig informere om følgende temaer og innledere (det tas forbehold om endringer):

 • Statlig tilsyn vs. kommunal egenkontroll
  Ved bl.a. statsforvalteren i Rogaland, Bent Høie
 • ROBEK - hva betyr det i praksis for kommunene og kontrollutvalgene
  Ved ass. statsforvalter Lone Merethe Solheim og fagdirektør Kristine Enger, Statsforvalteren i Rogaland
 • Klarspråk bl.a. med hjelp av kunstig intelligens (KI)
  Ved representanter fra Stavanger kommune
 • Eksempler på praktisk bruk av KI i sekretariatene
 • Anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene - status og veien videre
 • Vedtaksformuleringer - eksempelsamling
 • Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen - erfaringer
 • Gode bestillinger av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Det sosiale programmet er så godt som klart. På ettermiddagen tirsdag 10. september skal vi reise med buss fra hotellet til Preikestolen Fjellstue. Før middagen har vi lagt inn tid til f.eks. å ta en tur i området med ulik varighet. Her er noen alternativer: Preikestolen (ca. 2,5 time t/r), Husafjellet rundt (ca. 1 time - samme retning som mot Preikestolen, flott utsikt), Rundtur ved Preikestolhytta (enkel fottur ca. 1, 5 time) og Gryteknuten (enkel fottur ca. 1 time). For de som foretrekker det, kan man også nyte omgivelsene inne eller ute på Fjellstua.

Følg med for nærmere spesifisering av programmet. Vi åpner snart for påmelding.

Etterutdanning

12 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.