Samling for kontrollutvalgssekretariater 2024

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 10.9—11.9
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Fastsettes senere
Sted Clarion Hotel Air, Sola
Varighet 10.9.: Kl. 10.00 - 17.00 11.9.: Kl. 09.00 - 15.00

NKRFs kontrollutvalgskomite inviterer til den 17. samlingen for de som arbeider i sekretariatene for kontrollutvalgene. Mange medarbeidere i kontrollutvalgssekretariatene har ingen eller kun noen få kolleger rundt seg til daglig. Dette er derfor en gyllen anledning til å få faglig påfyll og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Denne årlige samlingen har etablert seg som en sentral arena for kunnskapsdeling og faglig utvikling på sekretariatenes arbeidsområde.

Program

Programmet fastsettes senere. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no. Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon om program og påmelding kommer senere.

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.