Statistisk analyse – regresjonsanalyse

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 7.5—7.5
Påmeldingsfrist 23.4
Pris Kr 2 550 (ikke-medl.: kr 3 050) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset.
Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 7.5.2024: kl. 09.00 - 12.00

Digitalt kurs med mulighet for interaksjon

Målsetting

Kursdeltakerne vil få en innføring i multivariat analyse med bruk av regresjonsanalyse herunder:

 • Logikken bak kontroll for 3. variabel
 • Regresjonsanalysens forutsetninger
 • Tolkning av regresjonsresultater

Målgruppe
Forvaltningsrevisorer og andre som har behov for bruk av multivariat analyse. Kurset forutsetter innsikt i kvantitativ metode fra før.

Innhold

 • Grunnlaget for regresjon – variablers målenivå
 • Grunnlaget for regresjon – korrelasjon
 • Årsak og effekt – avhengig og uavhengige variabler
 • Kontroll for 3. variabel – logikk og hensikt
 • Ulike uavhengige variabler – metriske/ordinale og dikotome
 • Trinn i regresjonsanalyse
 • Tolkning av resultater fra regresjonen – konstantledd, koeffisienter og forklart varians
 • Konkret eksempel med bruk av SPSS (statistikkprogram)

Det vil bli en veksling mellom forelesning, presentasjon av et praktisk eksempel, mulighet for spørsmål.

Det vil også bli utarbeidet en liste med litteraturtips på feltet.

Kursholder

Dag Ingvar Jacobsen, professor, Universitetet i Agder. Han har en sterk forskningsinteresse i norsk kommunalforvaltning og har skrevet flere bøker både om dette temaet og om samfunnsvitenskapelig metode.

Etterutdanning

3 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere