Jubileumsarrangement | Digitalt bokbad


Vi feiret NKRFs 75 år på vakt for fellesskapets verdier 27. oktober 2020.

Eva Bratholm med gjester presenterte vår jubileumsbok Streif gjennom 75 år – med blikket fremover.

Gjester:

  • Bokredaktør Thor Viksveen, riksrevisor Per-Kristian Foss, daglig leder i Norsk Rådmannsforum, Gudrun Haabeth Grindaker, kontrollutvalgsmedlem i Tolga kommune, Marit Gilleberg, og områdedirektør i KS, Helge Eide.

I tillegg hadde hun samtaler med unge og "gamle" NKRF'ere om fortid og fremtid.

Gjester:

  • Daglig leder Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS og revisjonssjef Per-Martin Svendsen, Bærum kommunerevisjon
  • Forvaltningsrevisor Astrid Indrebø, KomRev NORD IKS, statsautorisert revisor Torjus Finstad Ledaal, Agder Kommunerevisjon IKS og nestleder Alexander Etsy Jensen, Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS - Vetaks

Du kan se opptak av hele sendingen ved å starte videoen nedenfor.