Samarbeid med andre revisororganisasjoner:

NKRFs lederkonferanse ("Rådgivende forum") drøftet saken om samarbeid med andre revisororganisasjoner 28. oktober 1998.

Styret har etter dette truffet slikt vedtak:

  1. Servicekontoret slutter seg ikke til samarbeidsavtalen på det nåværende tidspunkt.
  2. Styret ønsker at det nåværende positive samarbeidet med de andre revisorforeningene skal fortsette.