Kommunerevisoren nr. 1/1999

Kommunerevisoren nr. 1/1999 foreligger med bl.a. følgende innhold:
  • Kommunale foretak og interkommunale selskaper
  • Delegering av beslutningsmyndighet - konsekvenser for revisjonsrisiko og kontrollopplegg
  • Konkurranseutsetting av kommunal revisjon?
  • Nye budsjett- og rekneskapsreglar for kommunar
  • Revisjonsstøtteverktøyet Cinet Revisjon
  • Min mening - Bitre nederlag
  • Revisjon ved bruk av edb - "look to Denmark"
  • Min mening - Egen autorisasjonsordning

For mer informasjon om Kommunerevisoren (abonnement, annonsering mm) klikk her.