Kommunerevisoren nr. 4/1999

Kommunerevisoren nr. 4/1999 foreligger med bl.a. følgende innhold:
 • Konkurranseutsetting - døgnflue eller ny hverdag for kommunal sektor?
 • Hvor går veien? - Fra fylkesrevisorkonferansen 1999
 • Temadag og årsmøte i Hedmark kommunerevisorforening
 • Intervju med Øyvind Sunde
 • Lov & rett
 • Forvaltningsrevisjon i Trondheim kommune - Enkeltvedtak om spesialundervisning
 • Revisjonsrapport vedr. oppholdsbetaling i institusjon i Hallingdalskommunene
 • Egne kirkeregnskap - hvor står vi i dag?
 • Kommunerevisjonen i Norge - kvalifisert eller beskyttet?
 • Samarbeidsprosjekt vann- og avløpsområdet - Revisjonsdistriktene i Nord-Trøndelag
 • NKK - Landsmøte i Alta
 • Troms kommunerevisorlag - 50 år

For mer informasjon om Kommunerevisoren (abonnement, annonsering mm) klikk her.