SKD-melding nr. 1/08 Kost og losji i 2008. Reiseutgifter ved besøk i hjemmet, trekkfri bilgodtgjørelse, fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil og rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold i 2008 (SKD)

http://www.skatteetaten.no/Templates/SKDMelding.aspx?id=62456&epslanguage=NO