Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak - utvidet og oppdatert (KS)

http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=47560