NKRFs høringsuttalelse om midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

http://felles.web3.siteman.no/nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/080208-krd.pdf