Revidert verktøy for måling av medarbeidertilfredshet (KS)

http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=48206