NKRF i møte med kommunalministeren

Representanter for NKRF møtte i dag statsråd Magnhild Meltveit Kleppa vedrørende Terra-saken.

Fra NKRF deltok Per Olav Nilsen (styreleder), Ingvar Linde (leder av regnskapskomiteen), Rolleiv Lilleheie (leder av revisjonskomiteen) og Bjørn Bråthen (daglig leder). Bakgrunnen for møtet var NKRFs brev av 14. februar 2008 til statsråden.

NKRF utdypet sine synspunkter i møtet, og statsråden karakteriserte innspillene som nyttige og signaliserte at hun ville komme tilbake med en tilbakemelding senere.

Styreleder Per Olav Nilsen er fornøyd med møtet, og han uttrykker spesielt tilfredshet med at statsråden signaliserte at hun vil gjøre seg nytte av NKRFs verdifulle kompetanse framover.