Er det mulig å måle kvalitet i tjenester for utviklingshemmede? (KS)

http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=48457