Nytt fra Statens forurensningstilsyn (SFT)

Kommunene bør lage klimaplaner
Nye tall viser fortsatt vekst i utslipp av de viktigste klimagassene i norske kommuner. Alle norske kommuner bør arbeide for å redusere sine utslipp av klimagasser, mener SFT-direktør Ellen Hambro.
Les mer

Veitrafikk viktigst for økte klimagassutslipp
Siden 1991 har utslippene av klimagasser fra veitrafikk i norske kommuner økt med 31 prosent. Økningen har skjedd i omtrent alle kommunene og skyldes økt transport av gods og personer. Til tross for trafikkveksten har likevel utslippene av NOx gått ned med nær 30 prosent mellom 1991 og 2005, viser nye tall Statistisk Sentralbyrå (SSB) har utarbeidet i samarbeid med SFT.
Les mer

Har kontrollert miljøberedskap i kommunene
SFT har med bistand fra Kystverkets beredskapsavdeling kontrollert responstiden for landets 34 interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). I 20 av 34 regioner var responstiden god. Fire regioner hadde altfor lang responstid.
Les mer