Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? (KS)

http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=48483