Utsatt frist til 1. mai vedrørende krav om tilbakebetaling av utbetalt kompensasjon i strid med EØS-avtalen (NKK)

http://www.nkkf.no/mva/utsatt-frist---krav-om-tilbakebetaling-av-utbetalt-kompensasjon-i-strid-med-eos-avtalen.html