KOSTRA 2008 - endring av kontoveilederen

KRD har i brev av 3. mars 2008 til kommunene orientert om at det er opprettet en ny funksjon 381 for kommunale idrettsbygg og -anlegg, og at funksjon 386 er endret til kun å omfatte kommunale kulturbygg. Endringene gjelder fra inneværende år 2008.

Det er samtidig også foretatt mindre justeringer i kontoveilederen for 2008. For detaljer se Endringslogg 2007-2008.