Nytt fra Statens forurensningstilsyn (SFT)

Har kontrollert miljøberedskap i kommunene
SFT har med bistand fra Kystverkets beredskapsavdeling kontrollert responstiden for landets 34 interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). I 20 av 34 regioner var responstiden god. Fire regioner hadde altfor lang responstid.
Les mer

Veileder for MOB-land-modellen
Norsk institutt for naturforskning (NINA) og SFT har utviklet en brukerveiledning for den såkalte MOB-Land-modellen.

SFT fikk i 2001 utarbeidet en modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensninger på land (MOB-Land).
Les mer