Overgang til nye forsikringstekniske beregningsgrunnlag i pensjonskassene (KT)

http://www.kredittilsynet.no/wbch3.exe?ce=20141