Høyesterettsdom om arbeidsgiveransvar for hjemmehjelper som stjal fra tjenestemottaker(KS)

http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=51200&epslanguage=EN