Kirkelig fellesråd - regnskapsstatistikk 2007: Sterk inntektsvekst (SSB)

http://www.ssb.no/kirkeregn/