Uttalelse fra KRD vedrørende organisering av sekretærtjenesten for kontrollutvalg

http://felles.web3.siteman.no/nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/080704-krd.pdf