Statsbudsjettet 2009 – det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak (KRD)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/rundskriv/2009/test.html?id=542622