Krisepakken: Økte frie inntekter og øremerket vedlikeholdstilskudd (KS)

http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=54288