Nødvendig tvang? - Ein gjennomgang av fylkesmennenes data om bruk av tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemning for perioden 2000-2007

http://www.helsetilsynet.no/templates/Document____9930.aspx?epslanguage=NO