Råde må betale millionerstatning (Kommunal Rapport)

Råde må betale 1,5 millioner kroner fordi kommunen har brutt reglene for offentlige anskaffelser.

http://www.kommunal-rapport.no/index.gan?id=11193261&subid=0