Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. – Vakt/-utrykningskjøretøyer (Skatteetaten)

Vakt/-utrykningskjøretøy betraktes som personkjøretøy.

http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=81084&epslanguage=NO