Slutt med godkjenningsbevis/autorisasjonsbevis for revisorer m.fl. (Kredittilsynet)

http://www.kredittilsynet.no/wbch3.exe?ce=20026