Regnskapsrevisjon av kirkelig fellesråd og menighetsråd - god kommunal revisjonsskikk

Kultur- og kirkedep. er enig med NKRF i at revisjon av kirkelig fellesråd og menighetsråd skal følge god kommunal revisjonsskikk

Se brev fra Kultur- og kirkedepartementet