Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om sekretariat i kontrollutvalg.

Det gis ikke dispensasjon fra bestemmelsen om at revisor ikke kan være sekretær for kontrollutvalget i en kommune der en samtidig er revisor.

Se brev fra Kommunal- og regionaldepartementet.