Inndekning av underskudd i selvkostregnskapet (KRD)

Se brev fra Kommunal- og regionaldepartementet