Forskrift om risikostyring og internkontroll (Kredittilsynet)

http://www.kredittilsynet.no/wbch3.exe?ce=20894