Tre av fire kommuner reduserer klimautslipp fra avfall (KS)

http://www.ks-bedrift.no/templates/Page.aspx?id=54405