Æresmedlem Annar Fængsrud har gått bort

Etter et langt og innholdsrik liv sovnet Annar Fængsrud stille inn 23. mars, 87 år gammel. Annar, som var utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, viet det meste av sitt yrkesaktive liv til kommunal revisjon. I tillegg til å være revisjonsdirektør i Oslo kommune fra 1962 til 1989, var han formann i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) fra 1970 til 1988. Annar var, både utad og innad i miljøet, synonym med kommunal revisjon og NKRF.

Med sin dype innsikt i kommunal forvaltning, regnskaper og revisjon nøt han stor respekt og ble lyttet til i sentrale spørsmål både av kolleger i det ganske land og av statlige myndigheter, bl.a. som fast rådgiver for Kommunaldepartementet i budsjett- og regnskapsspørsmål.

For sin solide og verdifulle innsats for kommunal revisjon ble Annar i 1982 tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. Han var hedret med æresmedlemskap i NKRF, samt tildelt forbundets hederstegn i sølv og i gull. I NKRFs snart 65-årige historie er Annar fortsatt den eneste som har oppnådd æresmedlemskap. Annar var også en nestor i det kommunale revisjonsmiljøet på nordisk plan gjennom flere tiår. Han var bl.a. norsk kontaktmann for de nordiske sjefrevisorkonferansene.

Annar var en ruvende skikkelse i dobbelt forstand, og han vil bli husket som en institusjon innenfor kommunal revisjon. For de som hadde gleden av å bli bedre kjent med Annar, har dette etterlatt et dypt og uutslettelig inntrykk. Bak fasaden på den ubestridte lederskikkelsen og nestoren lærte man å kjenne et varmt og omsorgsfullt menneske fullt av humor og selvironi. Det kommunale revisjonsmiljøet og NKRF vil minnes Annar for hans store engasjement og banebrytende arbeid for kommunal revisjon og forbundet.


Annar Fængsrud begraves fra Nøtterøy kirke onsdag 1. april kl. 12.30.