Innst. O.nr.62(2008-2009)

Om tillitskapende forvaltning mv i kommuner og fylkeskommuner

http://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Odelstinget/2008-2009/inno-200809-062.pdf