Praktisk prøve for å oppnå rett til å praktisere som registrert eller statsautorisert revisor

http://www.uia.no/no/portaler/student_og_studier/studietilbud/etter_og_videreutdanning/praktisk_proeve_revisor