Habilitetsreglene i forvaltningsloven innskjerpes, men intet forbud (KS Bedrift)

http://www.ks-bedrift.no/templates/Page.aspx?id=54774