Gjennomgang av bokføringsregelverket – delrapport III (Norsk Regnskapsstiftelse)

http://www.regnskapsstiftelsen.no/?did=9455900