NKRF styrker rådgivningsressursen på regnskapsrevisjon

NKRF har inngått en avtale med Nedre Romerike distriktsrevisjon om leie av statsautorisert revisor Grethe Haugerud Fredriksen tilsvarende en 50 % stilling. Avtalen er inngått for perioden 01.09.09-31.07.10.

Grethe jobber nå som oppdragsansvarlig revisor ved Nedre Romerike distriktsrevisjon. Grethe er utdannet ved Agder distriktshøgskole og Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun har 12 års erfaring fra privat revisjon og 4 års erfaring fra kommunal revisjon. Grethe har også erfaring fra granskningsarbeid.

I NKRF vil Grethe styrke rådgivningsressursen innenfor regnskapsrevisjon og granskning.

Vi vil komme tilbake med kontaktinformasjon senere.