Gjenvalg i Telemarkforeningen

Berit M. Dalvik

Berit M. Dalvik, Telemark kommunerevisjon IKS, er gjenvalgt som leder av Telemark kommunerevisorforening.

Oppdatert oversikt over NKRFs lokalforeningsledere finnes her »