Bedriftsstyret i KS Bedrift bevilget i dag 300 000 kroner til utredning av kommunal revisjon. (KS Bedrift)

http://www.ks-bedrift.no//templates/Page.aspx?id=55030