Kommunerevisorens artikkelpris 2008

Ailin Aastvedt er tildelt artikkelprisen for 2008.

Ailin Aastvedt

I tilknytning til NKRFs årsmøte og fagkonferanse i Arendal delte redaksjonskomiteen for Kommunerevisoren som vanlig ut artikkelprisen.

Prisen for 2008 gikk til statsautorisert revisor Ailin Aastvedt, som til daglig er forsker i Telemarkforsking. Prisvinneren skrev hele tre artikler i Kommunerevisoren i 2008, og som alle omhandlet ulike temaer relatert til utviklingen av god kommunal regnskapsskikk:

► Nedskriving av anleggsmidler (nr.1/08)
► Vekk med likviditetsreserven (nr. 1/08)
► Klassifisering av finansielle instrumenter (nr. 5/08)

I sin begrunnelse for utdelingen trekker redaksjonskomiteen spesielt fram artiklenes høye faglige nivå, aktualitet og nytteverdien for revisorene.