NKRFs styre 2009-10

NKRFs nye styre etter årsmøtet i Arendal

NKRFs styre 2009-10

NKRFs årsmøte i Arendal valgte nytt styre. Styreleder Per Olav Nilsen ble enstemmig gjenvalgt for to år. Berit M. Dalvik ble enstemmig valgt som nytt styremedlem for to år.

Dalvik er til daglig ass. revisjonssjef i Telemark Kommunerevisjon IKS, og hun overtar etter Inger Anne Fredriksen, Buskerud Kommunerevisjon IKS, som har vært styremedlem siden 2004.

Resten av styret - nestleder Reidar Enger og styremedlemmene Halldis Moltu og Tone Rangøy Holte - var ikke på valg.

Det nye styrets kontaktinformasjon finner du her »