Offentlig anskaffelse og egenregi. Nederlag for Kommisjonen i tysk avfallssak (KS Bedrift)

http://www.ks-bedrift.no//templates/Page.aspx?id=55014