NKRFs høringsuttalelse til differensiert forsinkelsesgebyr ved forsinket innsending av årsregnskapet

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementet om differensiert forsinkelsesgebyr ved forsinket innsending av årsregnskapet.

Les høringsuttalelsen her »

og Finansdepartementets høringsdokumenter her »