Kommunerevisorens artikkelpris 2009

Rolleiv Lilleheie er tildelt artikkelprisen for 2009.

Rolleiv Lilleheie med Kommunerevisorens artikkelpris for 2009

I tilknytning til NKRFs årsmøte og fagkonferanse på Lillehammer delte den tidligere redaksjonskomiteen for Kommunerevisoren ut den årlige artikkelprisen.

Komiteen ønsker å belønne fagartikler og artikler som setter aktuelle saker på dagsorden og som er av stor interesse for NKRFs medlemmer. Årets pris gikk til en person som over flere år har vært en særs positiv bidragsyter til Kommunerevisoren med flere solide og nyttige artikler.

Dette er en innsats som redaksjonskomiteen har satt utrolig stor pris på, og dette, sammen med vedkommendes store innsats i en av de "tunge" komiteene innenfor NKRF, framhever vedkommende til en verdig vinner av denne prisen.

Artikkelprisen for 2009 tildeles statsautorisert revisor Rolleiv Lilleheie, som til daglig er daglig leder for Buskerud kommunerevisjon IKS.