NKRFs høringsuttalelse til eksempelsamling for revisjonsberetninger

NKRF har avgitt høringsuttalelse til DnR om utkast til eksempelsamling for revisjonsberetninger.

NKRF har noen kommentarer til konkrete spørsmål i utkastet til eksempelsamling for revisjonsberetninger i Norge.

Les hele høringsuttalelsen her »
og DnRs høringsdokumenter i saken her »