NKRFs høringsuttalelse til NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser

NKRF har avgitt høringsuttalelse til FAD om utkastet til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Reglene om offentlige anskaffelser, herunder de grunnleggende prinsippene, er blant annet viktige for å hindre korrupsjon og å opprettholde og å øke tilliten til offentlig innkjøp og forvaltning. Det er viktig at disse hensynene fortsatt ivaretas i lov og forskrift.

Les hele høringsuttalelsen her »
og FADs høringsdokumenter i saken her »