NKRFs høringsuttalelse til endringer i kommuneloven

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KRD om endringer i kommuneloven.


NKRF uttrykker ikke noe syn på de konkrete framleggene i departementets høringsnotat. I samband med framlegget om at avgjørelser i folkevalgte organer i hovedsak skal tas på grunnlag av politisk innstilling, ber NKRF likevel departementet om å legge stor vekt på å gi en brei omtale av begrepet innstilling i den kommende proposisjonen.


Les NKRFs høringsuttalelse her »

og KRDs høringsdokumenter i saken her »