NKRFs høringsuttalelse til notater om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet

NKRF har avgitt høringsuttalelse til GKRS om notater om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet.

Høringen fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) omfatter fire notater om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet. Notatene omhandler rammeverk og grunnleggende prinsipper og sammenhenger samt tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst og utgift, utbetaling og tap i kommuneregnskapet.

Les hele høringsuttalelsen her »
og alle GKRSs høringsdokumenter i saken her »